Privacyverklaring Taalike

Taalles Nederlands voor buitenlanders in Den Haag-Ypenburg en omgeving

– versie 23 augustus 2020 –

Taalike is verplicht je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Taalike met je gegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens gebruikt Taalike?

Taalike verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • overige persoonsgegevens die betrekking hebben op de lessen en die je actief verstrekt in bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie of telefonisch

Soms maken wij ook gebruik van foto’s van personen, bijvoorbeeld op onze website of Facebookpagina. Dat doen we alleen met toestemming van de mensen die op de foto staan.

Waarvoor gebruikt Taalike jouw persoonsgegevens?

Taalike gebruikt jouw persoonsgegevens om bijvoorbeeld jouw betaling af te kunnen handelen of om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Taalike verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens ?

Taalike bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  1. Administratieve gegevens: minimaal 7 jaar. Facturen dienen 7 jaar bewaard te blijven voor bedrijven als de Belastingdienst.
  2. Tijdens cursussen gebruiken wij persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) om contact te onderhouden met de cursisen. In principe bewaren wij deze basisgegevens voor onbeperkte tijd voor ons klantenbestand. Indien gewenst wordt de informatie op verzoek van de cursist vernietigd.
  3. Wij houden per cursist voortgang bij van de lessen. Informatie met betrekking tot de lessen wordt bewaard tot het beëindigen van de lessen. Voor het verbeteren van onze lessen zullen wij deze informatie, indien relevant, geanonimiseerd bewaren.
  4. Eventuele klachten zullen voor onbepaalde tijd, geanonimiseerd bewaard worden om onze dienstverlening te verbeteren.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Taalike verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of een opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoopt Taalike jouw gegevens aan derden.

Gebruikt Taalike.nl cookies?

Taalike.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen we zien hoeveel bezoekers de website hebben bezocht. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taalike en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Taalike een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@taalike.nl. Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar dit e-mailadres. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Taalike neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.